miedzyludzmi.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku marzyły o "nowej, kolorowej szkole, z dużymi klasami i łazienkami, sali muzycznej i gimnastycznej, bibliotece z kolorowymi książkami itd.".

1 września rozpoczęły rok szkolny w zupełnie nowym budynku i pod nową nazwą

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

Wiele z ich marzeń już się spełniło, jednak taka natura dzieci, że marzą dalej. Dlatego też projekt "Szkoła Marzeń" trwa.

Za zgromadzone dotychczas pieniądze udało się już kupić wiele potrzebnych do nauki pomocy. W dalszym ciągu pozyskujemy fundusze na wyposażenie sal lekcyjnych i rewalidacyjnych w niezbędne pomoce do terapii, stymulacji i zabawy.

Wszystkim chętnym do dzielenia się dziękujemy!!

Zapytałam uczniów naszej szkoły: "Jaką chcecie mieć szkołę marzeń?"

Jaka może być szkoła marzeń?A oto co usłyszałam:

Gabrysia z radością wyrażoną uśmiechem i podskokami odpowiedziała: "żeby była nowa. I chcę do niej przyjść po wakacjach, i chcę w niej nowe zabawki". Słysząc to Mikołaj głośno zawołał: „ i plac zabaw i piaskownicę, bo ja lubię kopać”. Paweł, który lubi ciszę, spokój i stabilizację odpowiedział: „ja chcę dużą klasę z łazienką”. Radek w czasie rozmowy akurat uczestniczył w lekcji muzyki i bez zastanowienia oznajmił, że w nowej szkole ma być duża sala do muzyki, w której będzie mógł głośno grać.

Czytaj więcej...

Projekt „Szkoła Marzeń”

Pomóż nam wyposażyć szkołę w meble, pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rewalidacji i terapii.Patronat honorowy Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiegopod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka.

Zapadła już decyzja o budowie nowej siedziby dla naszych podopiecznych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku. Budowa rozpocznie się wiosną 2014 r., a jesienią 2015 r. dzieci powitają rok szkolny w nowym pięknym obiekcie.

Aby budynek był w pełni funkcjonalny, musimy wyposażyć go w meble, pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rewalidacji i terapii.

Pomagaj razem z nami!

W pomoc w zbiórce środków na wyposażenie szkoły zaangażowane są również:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa Nr 24
 • Gimnazjum Nr 9
 • Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Czytaj więcej...

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.