miedzyludzmi.pl

Wesprzyj Szkołę Marzeń

Przekaż darowiznę

 
 
Darowizny można wpłacać na konto nr 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
podając konkretny cel lub wpisując w tytule przelewu darowizna na cele statutowe.

Darowiznę tę można odliczyć od podatku!

Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie od siebie.

Zbiórka publiczna na Szkołę Marzeń

Wzór identyfikatora - zbiórka funduszy na realizację projektu SZKOŁA MARZEŃ

Informujemy, że została zakończona została nasza pierwsza akcja związana z projektem „Szkoła marzeń” w postaci zbiórki publicznej.

Suma pieniężnych datków dobrowolnych do puszek kwestarskich, otrzymanych podczas obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca 2014 w Płockim Ogrodzie Zoologicznym, wyniosła 3 516 złotych.

Za zebrane pieniądze (pomniejszone o koszty przeprowadzenia zbiórki) zakupiliśmy pomoce dydaktyczno-naukowe dla podopiecznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku. Wśród nich są komunikatory wraz z oprogramowaniem i inne pomoce niezbędne w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Łączny koszt zakupów wyniósł 3 457,51 zł.

17 czerwca dotarła do nas ostatnia paczka z zamówieniem.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!!!!!☺♥

Czytaj też Gazeta

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.