miedzyludzmi.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku marzyły o "nowej, kolorowej szkole, z dużymi klasami i łazienkami, sali muzycznej i gimnastycznej, bibliotece z kolorowymi książkami itd.".

1 września rozpoczęły rok szkolny w zupełnie nowym budynku i pod nową nazwą

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

Wiele z ich marzeń już się spełniło, jednak taka natura dzieci, że marzą dalej. Dlatego też projekt "Szkoła Marzeń" trwa.

Za zgromadzone dotychczas pieniądze udało się już kupić wiele potrzebnych do nauki pomocy. W dalszym ciągu pozyskujemy fundusze na wyposażenie sal lekcyjnych i rewalidacyjnych w niezbędne pomoce do terapii, stymulacji i zabawy.

Wszystkim chętnym do dzielenia się dziękujemy!!

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.