miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

W ramach współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Płocka od kwietnia 2010 r. prowadzimy program „Klub Zdrowia”.

W ramach programu odbywają się spotkania psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, głównie zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

KLUB ZDROWIA – promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Stowarzyszenie kontynuuje program Klub Zdrowia – poprzez wsparcie i rehabilitację osób doświadczonych kryzysem psychicznym lub chorobą psychiczną.

Wspieramy inicjatywy i aktywności uczestników Klubu Zdrowia w realizacji działań prozdrowotnych jak również rozwijanie samoświadomości i samoakceptacji ludzi chorych.

Czytaj więcej...

Ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień

 W roku 2014 kontynuowaliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Płock program Klub Zdrowia adresowany do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Cele realizacji zadania publicznego są w systematycznej realizacji od roku 2010, ponieważ traktujemy ten program długoterminowo. Grupa beneficjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny korzystają z kompleksowej terapii nastawionej na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Podejmowane są również działania lecznicze i rehabilitacyjne.

Czytaj więcej...

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.