miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień

 W roku 2014 kontynuowaliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Płock program Klub Zdrowia adresowany do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Cele realizacji zadania publicznego są w systematycznej realizacji od roku 2010, ponieważ traktujemy ten program długoterminowo. Grupa beneficjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny korzystają z kompleksowej terapii nastawionej na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Podejmowane są również działania lecznicze i rehabilitacyjne.

 

Spotkania Klubu do czerwca 2014 .r odbywały się w sali terapeutycznej Centrum ds Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, a od września w nowo pozyskanym lokalu płockiej siedziby Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 18/2.

Wszystkie spotkania odbyły się w pierwsze i trzecie wtorki każdego miesiąca z przerwą wakacyjna w lipcu i sierpniu. W trakcie przerwy wakacyjnej członkowie Klubu wspólnie remontowali i zagospodarowywali nowy lokal.

W ramach programu poza spotkaniami wtorkowymi odbyły się 4 wyjazdy integracyjno- turystyczno- edukacyjne:

 • 31.12 Bal Sylwestrowy w strojach karnawałowych w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym Ośrodka Szkoleniowego PCK w Zgierzu.
 • 12 kwietnia pojechaliśmy do Łodzi wspólnie świętować Jajeczko Stowarzyszeniowe, posłuchaliśmy wykładu o tradycjach Wielkanocnych.
 • 1 czerwca wybraliśmy się szlakiem sanktuariów (Gidle, Św Anna, Łagiewniki ) na pielgrzymkę.
 • We wrześniu poza programem byliśmy na dwudniowej wycieczce w Toruniu i Malborku.
 • 11 listopada świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości czynnie uczestnicząc w koncercie pieśni patriotycznych w klasztorze w Łagiewnikach i słuchając wykładu o dziejach Klasztoru na Jasnej Górze w kontekście drogi Polski do niepodległości w klasztorze w Gidlach.
 • 13 grudnia pojechaliśmy do Dobieszkowa k/Łodzi na uroczyste obchody 10-cio lecia naszego Stowarzyszenia.

Wyjazdy miały nie tylko charakter turystyczno-kulturalno-poznawczy, ale przede wszystkim integracyjny. Klub Zdrowia dołączał do większej grupy osób z naszego Stowarzyszenia.

Część spotkań rozpoczynała się w naszym stałym miejscu, a następnie kontynuowaliśmy je poza lokalem:

 • 4 lutego byliśmy w Książnicy Płockiej na wystawie Mój Płock – XXXIV edycja wystawy prezentującej prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im.Aleksandra Macieszy z prelekcją pracownika Książnicy,
 • 6 maja wybraliśmy się do ZOO,
 • 17 czerwca wyszliśmy do ogródka w siedzibie na Misjonarskiej na piknik.

Na spotkaniach wtorkowych między innymi prezentowaliśmy twórczość literacką, plastyczną, muzyczną , integrowaliśmy się ucząc się więzi na spotkaniach walentynkowych, Jajeczku, Wigilii , Andrzejkach, na warsztatach plastycznych. Tworzyliśmy wspólnie ozdoby świąteczne. 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.