miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

Spotkanie Walentynkowe

Spotkanie walentynkowe w Klubie ZdrowiaPrzygotowanie kartek Walentynkowych, integracja grupy poprzez wspólną zabawę.

Zajęcia integracyjne w bezpiecznej formie gier i zabaw usprawniają porozumiewanie się, pomagają rozwiązać konflikty i budują poczucie bezpieczeństwa w grupie. Pogłębiają więzi między uczestnikami. Atmosfera zaufania stworzona w trakcie zabawy ułatwia dalszą pracę terapeutyczną.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.