miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

W ramach współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Płocka od kwietnia 2010 r. prowadzimy program „Klub Zdrowia”.

W ramach programu odbywają się spotkania psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, głównie zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

Arteterapia - przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy

W ramach arteterapii przygotowaliśmy ozdoby wielkanocne. Wspólne działania twórcze rozwijają nasz potencjał oraz kształtują zainteresowania poprzez sztukę. W przedświątecznym okresie odwiedzaliśmy zaprzyjaźnione i ważne dla Klubu Osoby, składając im wielkanocne życzenia i obdarowując własnoręcznie wykonanymi pisankami.

Spotkanie Walentynkowe

Spotkanie walentynkowe w Klubie ZdrowiaPrzygotowanie kartek Walentynkowych, integracja grupy poprzez wspólną zabawę.

Zajęcia integracyjne w bezpiecznej formie gier i zabaw usprawniają porozumiewanie się, pomagają rozwiązać konflikty i budują poczucie bezpieczeństwa w grupie. Pogłębiają więzi między uczestnikami. Atmosfera zaufania stworzona w trakcie zabawy ułatwia dalszą pracę terapeutyczną.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Loading ...