miedzyludzmi.pl

Jak dołączyć

Darczyńcy

   Liga Kobiet Polskich - Oddział Łódź                   

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
  • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
  • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.