miedzyludzmi.pl

Zapisz się na Intensywny Kurs Profilaktyczny

Intensywny Kurs Profilaktyczny dla użytkowników alkoholu, to krótkoterminowe, intensywne oddziaływanie, o charakterze edukacyjno – profilaktycznym.

Zgłoszenia i kwalifikacja od 14 listopada:

Natalia Magreta - Łupińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom. 501 137 733

Odbiorcy:

Kurs skierowany jest do problemowych użytkowników alkoholu, którzy nie mają diagnozy uzależnienia, są mieszkańcami Warszawy i ukończyli 18 rok życia oraz do ich rodzin i bliskich.

Według licznych badań „Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży” (ESPAD 2015), „Alkohol jest substancją psychoaktywną używaną przez największą grupę młodzieży w Polsce. (Malczewski, 2011; Mazur i wsp., 2011; Sierosławski, 2012)” w: „Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży Badania mokotowskie 2012”), fakt ten wskazuje na możliwość kontynuacji spożywania alkoholu w dorosłym życiu, a co za tym idzie, ryzyko wystąpienia uzależnienia i innych chorób i dysfunkcji wynikających bezpośrednio lub pośrednio z konsumpcji alkoholu.

Cel:

Celem Kursu jest osiągnięcie przez uczestników abstynencji lub ograniczenia spożycia alkoholu, a przez to zapobieganie powstania i rozwojowi uzależnienia.

Kurs przyczyni się do ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych (np. „Rosnącemu spożyciu alkoholu towarzyszy wzrost wskaźników śmiertelności” (źródło: „Jak piją Polacy – komentarz do badań PARPA) powodowanych przez spożywanie alkoholu wśród problemowych użytkowników na terenie Warszawy.

Uczestnicy Kursu osiągną cel min. przez:

 1. Nabycie umiejętności wzmacniania czynników chroniących i minimalizowania czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu
 2. Nabycie wiedzy dotyczącej przekonań podtrzymujących destrukcyjne używanie alkoholu oraz ich zmiana przez uwzględnienie zdrowego stylu życia
 3. Zdobycie wiedzy na temat osobistych korzyści wynikających z abstynencji lub ograniczenia spożycia alkoholu
 4. Nabycie świadomości funkcjonowania w kontekście używania alkoholu i podejmowanie decyzji związanych z utrzymaniem abstynencji lub ograniczeniem używania alkoholu
 5. Nabycie wiedzy na temat swoich zasobów i możliwości ich konstruktywnego wykorzystania
 6. Nabycie wiedzy z zakresu używania substancji psychoaktywnych przez rodzinę i bliskich uczestników Kursu, co daje szansę na zwiększenie możliwość wsparcia społecznego

Założenia merytoryczne:

Kurs jest działaniem profilaktycznym, który w sposób kompleksowy wspiera użytkownika i jego bliskich w procesie zmiany.

Kurs został stworzony w oparciu o wiodące teorie profilaktyczne:

 • Teoria rozbieżności informacyjnej (Wiesław Łukaszewski) nawiązująca do roli przekonań na funkcjonowanie człowieka („Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008.” wskazują na przekonania wpływające na częstotliwość używania alkoholu.)
 • Teoria uzasadnionego działania (Ick Ajzen, Martin Fishbein) dotycząca zależności między systemem normantywnym a zachowaniem
 • Transteoretyczny model zmiany (James Prochaska, Carlo DiClemente) podkreślająca rolę czynników środowiskowych w procesie zmiany
 • Rozszerzona teoria kryzysu (Richard James, Burl Gilliland) odnosząca się do indywidualnych zasobów pełniących znamienną rolę w rozwiązywaniu kryzysów

Metody:


Dialog motywujący (Miller, Rollnick 2014)

W duchu dialogu motywującego istotne jest uznanie autonomii pacjenta, który jako ekspert kreuje zmianę w procesie poznania i przemodelowania własnych przekonań. Empatyczny terapeuta pracuje w sposób dyrektywny, jest nastawiony na współpracę i wsparcie.
Terapeuta w trakcie sesji używa metod DM: pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań i podsumowań.

Terapia poznawczo-behawioralna

Oparte o techniki uczenia się i transformacji destrukcyjnych przekonań i zachowań na konstruktywne i zgodne z celami pacjenta zmiany.

Szczegółowy program Kursu:

 1. Profil użytkownika. Analiza podstawowych zagadnień związanych z używaniem alkoholu.
  • Budowa i biochemia mózgu,
  • Wpływ alkoholu na funkcje poznawcze mózgu,
  • Mechanizmy uzależnienia w modelu bio – psycho – społecznym
 2. Szczegółowa analiza używania alkoholu z zastosowaniem narzędzi poznawczo – behawioralnych.
  • Dotychczasowe doświadczenia związane z używaniem alkoholu (wzorce rodzinne, rówieśnicze, inicjacja alkoholowa, negatywne konsekwencje używania itd.),
  • Indywidualny styl używania alkoholu (min. kontekst społeczny, emocjonalny, sytuacyjny)
 3. Modyfikacja przekonań sprzyjających problemowemu używaniu.
  • Aktualne przekonania dotyczące używania substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu),
  • Planowane korekty zachowań na podstawie weryfikacji dotychczasowych przekonań ( abstynencja, ograniczenie użycia alkoholu)
 4. Zasoby – potencjał konstruktywnych zmian.
  • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z używaniem alkoholu,
  • Zasoby i ograniczenia w realizacji planowanej abstynencji lub kontroli używania alkoholu przy zastosowaniu analizy SWOT
 5. Wpływ zmiany w używaniu substancji psychoaktywnych na styl życia. 
  • Doświadczane i szacowane zyski i straty w związku ze zmianą w sposobie używania substancji psychoaktywnej (abstynencja lub kontrola używania)
  • Sposoby na podtrzymanie satysfakcjonującej zmiany związanej z abstynencją lub ograniczeniem użycia
  • Trudności w realizacji korekt zachowań związanych z abstynencją lub ograniczeniem użycia alkoholu
 6. Promocja zdrowia w profilaktyce uzależnień.
  • Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne – wzmacnianie obszarów zmiany
  • Czynniki wpływające na zdrowie (min. stres, odżywianie, aktywność fizyczna)
  • Styl życia jako czynnik utrzymania abstynencji lub ograniczenia używania

Szczegółowy opis realizacji Kursu:

Udział w Kursie poprzedzony jest godzinna kwalifikacją. Uczestnik realizuje Kurs w ciągu 3 tygodni (2 sesje w tygodniu).
Bliscy uczestników Kursu mogą skorzystać z konsultacji i wsparcia prowadzonego w ramach realizowanego zadania.

Kadra:

Natalia Magreta – Łupińska: Certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Od 2002 roku pracuje z użytkownikami substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich poradniach i ośrodkach terapii uzależnień, prowadząc profilaktykę i terapię z zakresu uzależnień oraz HIV/AIDS. Posiada również doświadczenie w pracy tutora, streetworkera, trenera. Od lat współpracuje z warszawskimi organizacjami pozarządowymi.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.