Jesteś w: Home Nasi podopieczni

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania patologii społecznej. Od 2008 roku Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

Przekaż 1 % podatku. To istotna część budżetu naszego Stowarzyszenia wspomagającego rozwój społeczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią społeczną.

Podopieczni Stowarzyszenia

Nasi podopieczniCelem Stowarzyszenia MIĘDZY LUDŹMI jest działanie na rzecz grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na odmienność od normy społecznej lub szczególnie trudną sytuację życiową czy materialną - wśród których występują zjawiska patologii społecznej.

POMAGAMY:

 • DZIECIOM i MŁODZIEŻY z autyzmem,
 • DZIECIOM i MŁODZIEŻY z niepełnosprawnością umysłową,
 • DZIECIOM i MŁODZIEŻY z niepełnosprawnością ruchową,
 • DZIECIOM i MŁODZIEŻY ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

oraz ich RODZINOM

 • OSOBOM z problemem uzależnienia
 • OSOBOM z ADHD i ich RODZINOM
 • OSOBOM z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich RODZINOM
 • OSOBOM z trudnościami życiowymi zagrożonych patologią społeczną i społecznym wykluczeniem.Podopieczni w Warszawie

 • wychowankowie Przedszkola nr 108
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 85
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 195
 • podopieczni OPS - ul Malczewskiego, Mokotów
 

Podopieczni w Łodzi

 • wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1
 • uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 116
 • wychowankowie Domu Dziecka Nr 1
 • wychowankowie Domu Dziecka Nr 2
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 145
 • podopieczni MOPS nr 1
 

Podopieczni w Płocku

 • uczniowie Zespółu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
 • dzieci z  SOSW nr 1
 • pensjonariusze Mieszkań Terapeutycznych MOPS
 • pensjonariuszki Domu Samotnej Matki
 • uczniowie Gimnazjum nr 2 w Koninie
 • uczniowie Gimnazjum nr 3 w Koninie
 

Podopieczni w Koninie

 • podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży
 • podopieczni Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych PCK
 
Strona 1 z 2

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
 • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji i uiści wpisowe.

Tu działamy

oddzialy-4.jpg

Drodzy Darczyńcy!

Stowarzyszenie Między Ludźmi z całego serca dziękuje wszystkim, którzy zechcieli ofiarować 1% podatku ze swojego dochodu.

Dzięki Waszej hojności możemy realizować nasze cele statutowe - pomagać najbardziej potrzebującym.

Prezes Zarządu
Anna Chałubińska

Dokonaj Darowizny

Bank: PKO BP S.A.

Nr konta:
61 1020 1013 0000 0002 0132 6537

Dane adresowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11


Ta strona korzysta z ciasteczek. Więcej o plikach cookie.