miedzyludzmi.pl

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Zarządu

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi" zawiadamia, że w dniu  13 maja 2012 r. (niedziela) o godzinie 15:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwołane w trybie zwykłym.

Zebranie odbędzie w Ośrodku Szkoleniowym PCK przy ul. Kazimierza Pułaskiego 54 w Zgierzu (zobacz mapę dojazdu).

Porządek obrad:

 1. Powitanie
 2. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 4. Sprawozdania merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia
 8. Podziękowania za pracę na rzecz Stowarzyszenia
 9. Wolne wnioski

Przypominamy, że obecność wszystkich członków Stowarzyszenia na Zebraniu Walnym jest obowiązkowa.

Prezes Zarządu
Anna Chałubińska

 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.