miedzyludzmi.pl

Program Candis

W 2016 roku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "MIĘDZY LUDŹMI" otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia, na realizację sesji programu Candis w Warszawie.

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII prowadzimy

program skierowany do

najliczniejszej grupy użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych, problemowych użytkowników konopi, którzy ukończyli 16 lat.

Są to najczęściej mężczyźni w wieku 20-30 lat, aktywni zawodowo lub uczący się.

Czytaj więcej...

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...