miedzyludzmi.pl

Program konferencji

Konferencja
Być rodzicem dziecka z ADHD i „nie zwariować”
10.10.2014 r.

945 – 1000 Rejestracja
1000 – 1020 Powitanie uczestników
1020 – 1040 Wystąpienie P. Anny Chałubińskiej – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Patologii Społecznej „MIĘDZY LUDŹMI”
1040 - 1100 Projekcja fragmentów filmu pt. Dzieci poza kontrolą
1100 - 1230 Wykład ADHD u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. nauk medycznych Tomasz Wolańczyk
1230 - 1300 Społeczny wymiar funkcjonowania dziecko z ADHD w rodzinie i w szkole na podstawie przeglądu badań zagranicznych i polskich - dr Agnieszka Dłużniewska
1300 - 1340 Przerwa
1340 - 1410 Być mamą dziecka z ADHD i jak nie zwariować w kontaktach ze szkołą? - Halina Kantor przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami „Niezwykłe Dzieci”
1410 - 1500 Z pamiętnika rodzica dziecka z ADHD
1500 - 1600 Panel dyskusyjny
1600 Zakończenie konferencji

 

 

Organizatorzy:

MSCDN Wydział w Płocku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej
„MIĘDZY LUDŹMI”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku

Prowadzący: Dariusz Bugalski– dziennikarz radiowej Trójki ,

Prelegenci:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk - specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, twórca Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej. Autor wielu publikacji na temat ADHD

Anna Chałubińska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI. Pedagog resocjalizacyjny, terapeuta.

Agnieszka Dłużniewska – dr n. hum starszy wykładowca w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki interakcji i relacji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Halina Kantor – pedagog, mama dwóch synów z Zespołem Aspergera i ADHD, współzałożycielka Stowarzyszenia "Niezwykłe Dzieci", jedna z inicjatorek forum www.forum.adhd.org.pl, organizatorka grup wsparcia, obozów terapeutycznych i całorocznej terapii dla dzieci połączonej ze szkołą dla rodziców, prelegentka licznych sympozjów na temat dzieci z zaburzeniami zachowania i metod pracy z nimi..

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.