miedzyludzmi.pl

Rozdział VI  -  Postanowienia końcowe

§ 25

  1. Uchwały w sprawie Statutu, w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie - większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. W przypadku braku wymaganego kworum stosuje się zasadę drugiego terminu, w myśl § 13 ust. 4.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w nin. Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 10.04.1989, ze zm.) - i innych ustaw, a rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie jego postanowień należy do właściwości organu nadzorującego oraz do sądu właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.